Elin Och Mikael

Elin Vesterlund

Jag heter Elin och är 34 år
Jobbar på secondhandbutik
Spelar bowling på min fritid, sitter även med i styrelse
FUB Sundsvall-Timrå och Inre Ringen Sverige


Mikael Svedberg


 Jag heter Mikael och är 44 år
Jag jobbar som aktivitetshandledare
Spelar bowling på min fritid, sitter även med i Styrelse
FUB Sundsvall-Timrå och Valberedningen i Inre Ringen Sverige